Selskapet er grunnlagt av advokat Kine Fusche Jenssen som har spesialisert seg innenfor rettsområdet eiendom, med hovedvekt på plan- og bygningsrett. Vi arbeider for en rekke grunneiere, og selskaper innenfor våre spesialområder og i disse sakene påtar vi oss oppdrag fra hele Norge.

Mange saker innenfor våre spesialområder befinner seg i spenningsfeltet mellom jus, forvaltning og politikk. Vi har særlig kompetanse knyttet til offentlig saksbehandling og politiske beslutningsprosesser og bistår med strategisk rådgivning, analyse og samfunnskontakt.

Vårt hovedfokus er rettssikkerhet for alle de som søker bistand hos oss, og vi holder et høyt faglig og etisk nivå. Firmaets overordnede mål er å stå i stormen sammen med dere der det trengs, lytte og gi gode faglig begrunnede råd.

Tilgjengelighet er viktig for oss – derfor tilbyr vi Drop-in. Drop-in er en halvtimes konferanse/konsultasjon der vi svarer på enkle spørsmål. Se priser her.

Advokatfirmaet Fusche Jenssen har et uttalt mål om vekst, og erfarer at oppdragsmengden til stadighet øker. Våre ambisjoner er å bidra til vekst og positiv utvikling for Kongsberg.

Kine Fusche Jenssen

Kine Fusche Jenssen

Advokat | Partner MNA

Kine Fusche Jenssen er advokat og daglig leder i firmaet. Hun sitter også i kommunestyret i Kongsberg. Hun er utdannet både jurist og statsviter. I tillegg har hun flere økonomi- og administrasjonsfag fra Univeritetet i Sørøst-Norge. Kine har lang erfaring med forvaltningsrett, med spesialisering innenfor plan- og bygningsrett. Blant annet har hun vært fagansvarlig på byggesak i Kongsberg kommune.

Med kombinasjonen av juridisk og politisk kompetanse løser hun oppdrag med et bredere spekter av virkemidler enn tradisjonelle advokater. Kine påtar seg saker innen de fleste rettsområder, og har prosedert en rekke saker for retten innenfor områdene fast eiendom, barnevern, barnefordeling, straff, og tvungent psykisk helsevern.

Emily Krokann

Emily Krokann

Advokatfullmektig MNA

Emily Krokann jobber som advokatfullmektig i firmaet. Hun fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2020 og skrev masteroppgave innen barnevernsrett. Oppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Emily har blant annet jobbet som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt, og som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen - nærmere bestemt Skien fengsel med høyt sikkerhetsnivå og lange dommer.

Emily har bred erfaring fra offentlig sektor. Hun har god erfaring med tvangsfullbyrdelsessaker, sikring av pengekrav ved å avholde utleggsforretninger og gjennomføring av fravikelser. I tillegg til saksbehandling og rådgivning innen straffegjennomføring har hun også vitnet i profilerte saker med stor mediedekning. Hun har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, tvangsfullbyrdelser og straffegjennomføring, politirett, og barnerett. Hun påtar seg også saker innenfor andre rettsområder.

Jostein Engedalen Lintvedt

Jostein Engedalen Lintvedt (Permisjon)

Advokatfullmektig MNA

Jostein Engedalen Lintvedt jobber som advokatfullmektig i firmaet. Han fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2023. Han skrev masteroppgave om selskapers plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i verdikjeden etter den norske åpenhetsloven og Europakommisjonens direktivforslag for bærekraft for foretak (Corporate Sustainability Due Diligence). Avhandlingen så blant annet på hvordan direktivforslaget kan påvirke det norske selskapsrettslige landskapet.

I tillegg til å være utdannet jurist har Jostein fagbrev innenfor IKT, og en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han har tidligere jobbet med IT hos industriselskapet FMC Technologies (nå TechnipFMC).

Silje Mariam Iversen

Silje Mariam Iversen

Juridisk assistent

Silje Mariam Iversen jobber som juridisk assistent og utreder i firmaet. Nå fullfører hun siste året av sin master i Rettsvitenskap på Universitet i Oslo. Silje har grunnutdannelse i ledelse fra BI, prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen, og arbeidsrett fra Markedshøyskolen. I tillegg til dette er hun utdannet juridisk kontormedarbeider.

Silje har lang erfaring fra yrkeslivet med blant annet håndtering og oppfølging av informasjon i et av FMC Technologies største subsea-prosjekter. Hun kan vise til lang og bred erfaring innen tolkning av internasjonale kontrakter i olje- og gassnæringen, prosjekt oppfølging, og håndtering av store nasjonale og internasjonale kunder. I tillegg til dette har hun flere års styreerfaring, og erfaring fra frivillig arbeid innen idretten. Silje jobber også som frivillig jusstudent for Gatejuristen.

Janne Magnussen Tveitstulen

Janne Magnussen Tveitstulen

Juridisk assistent

Janne Magnussen Tveitstulen jobber som juridisk assistent og utreder i firmaet.Hun studerer nå master i Rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Janne er utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI, samt at hun har økonomi- og administrasjonsfag fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er også utdannet osteopat ved Norges Helsehøyskole CK. I tillegg har hun idrett grunnfag fra Norges idrettshøgskole.

Janne har jobbet som selvstendig næringsdrivende siden 2012, og har opparbeidet seg god erfaring fra det å drive egen virksomhet. Hun har også jobbet med mennesker store deler av livet sitt – og møter derfor mennesker i en vanskelig situasjon på en unik måte.